Halvårsplaner Holmen motorbåtforening

Her får du oversikt over aktiviteter som skal gjennomføres for året vi er inne i, 2021. Planene blir delt i to- Vår og Høst.

Forbredelser

I denne tid vi er inne i “ Corona Pandemi” har kommune laget noen smittevernregler som vi alle er pålagt å følge.
Vi i styret oppfordrer sterkt til at alle følger disse. Det skjer stadig noen endringer/forbedringer så alle får være med å sjekke
om hva som skjer av videre lettelser eller så håper vi videre å unngå nye innstramninger. 
 

Ved å klikke deg inn på vedlagt dokument under får du full oversikt over gjeldende halvårsplan. 
Denne vil alltid være oppdatert.